Swell Season Margaret River

Här samsas bisamhällen, höns, vin och grönsaker.

Vingården Swell Season etablerades 2018 i Margaret River och är granne med Wayfinder som är det senaste tillskottet i bolaget Overstory där Wayfinder producerar vinerna.

Overstory står även bakom satsningen Small Wonder på Tasmanien. Visionen är densamma för båda adresserna – en ansvarsfull verksamhet som kan ge något tillbaka till platsen. Sedan 2022 är alla Overstorys vingårdar ekologiskt certifierade enligt ACO, Australian Certified Organic. Två nya vinerier är under uppbyggnad både på Tasmanien och i Margaret River som även de kommer att certifieras och utrustas med den senaste tekniken.

Vingården omfattar 40 hektar och är cirka 20 år gammal. Jordmånen består mestadels av grus och lera. Gården representerar en så kallad polykultur som innebär blandodling, så här samsas bisamhällen, höns, vin och grönsaker – allt för att öka den biologiska mångfalden i vingården. I dagsläget producerar man vin av chardonnay, riesling, sauvignon blanc, cabernet sauvignon och syrah.