Så här arbetar vi på Handpicked med hållbarhet

Hållbarhet genomsyrar hela vår kultur i både stort som smått. Det är en parameter som finns med i större strategiska beslut kring vår verksamhet till de mer vardagliga, som hur vi väljer att transportera oss och vilket kaffe vi dricker.

Vår utgångspunkt har alltid varit att arbeta med viner av hög kvalitet som gärna får komma från familjeägda vingårdar där man visar högsta möjliga respekt för hållbar vinodling och vinmakning. Många av våra producenter är eller håller på att bli certifierade enligt ekologiska eller biodynamiska principer. De drivs av en strävan att nästa generation ska få arbeta med levande jordar och friska vinrankor och värnar om god hälsa och bra arbetsmiljö för dem som arbetar på gårdarna. Tillsammans tar vi arbetet med hållbarhet vidare för att kunna ligga i framkant och ständigt genomföra förbättringar.

Som leverantör till Systembolaget behöver vi förhålla oss till deras krav kring hållbarhet och har skrivit under deras uppförandekod som är framtagen av BSCI (Business Social Compliance Initiative). Den bygger på FN:s och andra internationella konventioner om mänskliga rättigheter och innehåller bestämmelser inom områdena fackföreningsfrihet och kollektiv förhandling, ingen diskriminering, ersättning, arbetstid, hälsa och säkerhet, inget barnarbete, skydd för unga arbetare, anställningstrygghet, inget tvångsarbete, miljöskydd och affärsetik.

Worldfavor – en hållbarhetsplattform

Hösten 2019 introducerade Systembolaget tillsammans med Worldfavor en digital plattform för hållbarhet som både vi som leverantör och våra producenter kan arbeta i. Syftet med plattformen är bland annat att underlätta hållbarhetsarbetet för oss leverantörer och våra producenter, att skapa en enklare och effektivare hantering av intressenter i leverantörskedjan men framför allt att visa på transparens och spårbarhet i hela leverantörskedjan. Som leverantör till Systembolaget har vi och de producenter som vi representerar, ombetts att kartlägga samtliga våra artiklar i Systembolagets fasta sortiment (FS). Hållbarhetsplattformen är ett pågående och levande arbete och all information i denna kommer uppdateras kontinuerligt.

Dryckesbranschens klimatintiativ DKI

Handpicked Wines är en del av Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Tillsammans tar vi ansvar för klimatet så att vi kan fortsätta fokusera på det vi är bäst på – att nosa upp och leverera innovativa och spännande viner från världens alla hörn!

Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen tillsammans med Systembolaget bildade Dryckesbranschens Klimatinitiativ 2017 med visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan där varje droppe räknas.” Vi på Handpicked har varit med från början och i dag deltar 43 dryckesföretag som tillsammans står för närmare 80 % av dryckesvolymerna i Systembolagets fasta sortiment. Vi har utvecklat ett rapporteringsverktyg som gör det möjligt för både stora och små aktörer att medverka. Mätmetoden som används är Green House Gas Protocol som är en internationellt vedertagen standard för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser. Det långsiktiga målet är att branschen ska vara klimatneutral 2045.

Position Green

Internt hållbarhetsrapporterar vi på Handpicked med hjälp av Position Green som är en datadriven plattform skapad för att hjälpa företag samla in, hantera, visualisera och rapportera all typ av hållbarhetsdata. Vi har sedan tidigare, tillsammans med Dryckesbranschens klimatinitiativ, använt plattformen med gott resultat och känner att den hjälper oss att arbeta proaktivt i vårt hållbarhetsarbete.

Våra leverantörer strävar efter att hitta klimatsmarta transporter men eftersom alla transporter har ett avtryck så klimatkompenserar vi för detta. Vårt mål är att vara klimatneutrala på alla transporter. Eftersom vi är så noga med våra val med våra producenter faller det sig naturligt att se över vår egen verksamhet här i Sverige och göra allt vi kan för att minska vår miljöpåverkan. Här kan ni även läsa en intervju med Eva Eckstein från oss.


Certifieringar
Viva Sustainability

Italien

VIVA Sustainability and Culture.  VIVA är en hållbarhets certifiering i Italien som vill öka medvetenheten inom vinodling, produktion genom fyra indikatorer: luft, vatten, vingård och landskap vilka man analyserar och certifierar. Den drivs av Italian Ministry of Ecological transition och OPERA (oberoende forskningscenter. -

Producent: Tornatore

MER INFO

Vin Méthode Nature

Frankrike

Vin Méthode Nature. Vin Méthode Nature är ett privat initiativ som grundades 2019 av ”Syndicat de Défence des vins naturels” i Loire.
Ca 50 producenter är anslutna och det finns två olika, utan svavel och totalt 30mg svavel enbart tillsatt vid buteljering.
Deras regler är ekologisk odling certifierad, manuell skörd, naturjäst, inga tillsatser.

Producent: Domaine du Mortier

MER INFO


Demeter

Tyskland

Demeter. Biodynamisk odling undviker all användning av konstgjorda produkter i odlingen av druvor. Här används ett istället utvalda biologiskt nedbrytbara preparat för att förbättra eller dynamisera jorden. Den biodynamiska odlaren arbetar proaktivt för att jorden ska må bra vilket sägs förbättra den övergripande kvaliteten på jorden och druvorna som odlas. Biodynamiska odlare planterar och skördar enlighet månens faser.
Max 3 kg koppar/år/ha
Svavel rött max 70mg/l vita och rosé 105mg/l
9 olika preparat 500 kospillning, 501 kiselsten (fotosyntesen och rankans immunförsvar) 508 åkerfräken (innehåller svavel) är de vanligaste
Den biodynamiska märkningen innebär att drycken är certifierad av en oberoende kontrollorganisation som Demeter

Producenter: Gysler, Saint Remy, Geyerhof (2021), Avondale, Melanie Pfister (biodynamiska principer)

MER INFO

Ekomärket

Europa

Symbolen för ekologiska produkter från EU.  Ekologiskt vin görs på druvor som odlas som förr i tiden, fast med modern teknik och kunskap. Det vill säga utan hjälp av kemiska bekämpningsmedel. Istället används biologiskt nedbrytbart material för att bekämpa skadedjur och mögel som kan skada den känsliga vinrankan. Sulfiter, som finns naturligt på vinrankan, får tillsättas i ekologiska viner men bara med en viss mängd. Traditionell besprutning med kopparsulfat är tillåten för ekologiska viner i alla länder, men ny teknik och kunskap gör det möjligt att minska och utesluta kopparsulfat i odlingen. Ekocertifiering är frivillig, kostar pengar för producenten och återfinns på själva flaskan.
Max 4kg koppar/år/ha
Svavel rött max 100mg/l vitt och rosé 150mg/l

Producenter: Avondale, Bodegas Felix Callejo, Autocton, Bolet, Caravaglio, Quinta do Ameal/Esperao, Domaine de Verquiere, Domaine du Mortier, EOS, Saint Remy, Geyerhof, Fattoria Moretto, Nittardi (2017), Grifalco, La Staffa, La Conreria di Scala Dei, Gysler, Melanie Pfister (2021), Saint Remy, Domaine de l´Alliance, Alta Alella, Mas Vilella, Domaine Jessiaume, Tomassetti, Tenuta Buon Tempo, Salatin, Bolet, Can Axartell, Mac Robert & Canal (under konvertering), Geyerhof, Neumeister, Domaine Andre Bonhomme, Mendel, Cincinnati, Casa Balaguer, La Croix Gratiot, Tribaut Schloesser (under konvertering).

MER INFO


Sustainable Winegrowing Australia

Australien

Sustainable Winegrowing Australia grundades 2019 och är därmed ett ungt program, idag har man 583 certifierade medlemmar och totalt 1180 medlemmar. Deras riktlinjer handlar om mark och jordmån där man vill förbättra kvaliteten och arbeta långsiktig, effektivisera vattenanvändning, stärka affärsrelationer i hela kedjan och involvera den lokala omgivningen, förbättra och utveckla den biologiska mångfalden, minska klimatpåverkan och skydda människor och omgivningen och att producera noll i avfall till 2050.

Producent: Small Wonder och Swell Season (2023 endast vingården)
MER INFO

Sustainable Winegrowing New Zealand

Nya Zeeland

Sustainable Winegrowing New Zealand grundades redan 1995 för vingårdarna och sedan 2002 även för själva vinhusen och idag är 90% av allt vin som produceras på Nya Zeeland SWNZ certifierade. Det finns sex nyckelområden som handlar om vatten, där man vill bli världsledande på att vara effektiva vid vattenanvändning och skydda kvaliteten på vatten, sophantering, att producera noll i avfall till 2050, kontroll av sjukdomar, bli ledande i hållbara alternativ, jordmånen, skydda och förbättra, klimatet, att bli koldioxidneutrala till 2050 och människorna, vara en attraktiv arbetsplats.

Producent: Greywacke
MER INFO


Fair´n Green

Tyskland

En av de mest kompletta hållbarhetscertifieringarna grundat i Tyskland
Deras kriterier är: Skydda miljön, naturlig vinmakning, skapa biologisk mångfald, skydda naturens resurser, bra lönevillkor, sociala åtaganden, socialt ansvar, bevara och marknadsföra det kulturella landskapet

Producent: Melanie Pfister

MER INFO

Viticulture Durable

Frankrike

Viticulture Durable en Champagne är en mycket poulär hållbarhetscertifiering i just Champagne. Man har tre viktiga punkter som man jobbar med hela tiden: biologisk mångfald, koldioxid utsläppen och vattenanvändning. Man har som mål att 2030 ska alla producenter vara certifierade.

Producent: Champagne Jacquinot & Fils

MER INFO


Haute Valeur

Frankrike

Haute Valeur Environnementale (HVE) är en fransk certifiering som vuxit i populäritet, lyder under jordbruksdepartementet. Det finns tre olika nivåer. Den betonar biologisk mångfald, vattenanvändning och hantverket. men är inte lika strikt när det kommer till användningen av kemiska insatser vid risk för dålig skörd pga angrepp.

Producent: Bernard Fouquet/Domaine des Aubuisiéres, Tribaut Schlösser

MER INFO

The Green Experience

Italien

The Green Experience är en certifiering för reginonen Piemonte i Italien där ca 1 200 vinerier är anslutna. Det finns 2 olika program och 10 regler att förhålla sig till tex ekologisk odling, värna biologisk mångfald, respekt för sina kunder och spårbarhet

Producent: Gagliasso

MER INFO


Wines of Alentejo Sustainable produced

Portugal

Wines of Alentejo Sustainable produced är grundat av Wine o Alentejo 2015och har idag nästan 400 medlemmar som representerar 45% av vingårdarealen. De lägger stor vikt vid miljöaspekter och sunda affärsprocesser och några av deras viktigaste kriterier är: att använda kompost från druvrester och oliv löv, använda får i vingården, återhållsam vattenanvändning och i första mån återanvända vatten, förnybar el, använda kork och fat från FSC träd och integrera gården med samhället för att ge kunskap om hållbarhet.

Producent: Fitapreta

MER INFO

Sqnpi

Italien

SQNPI. Denna certifiering grundades av jordbruksministeriet i Italien 2016 och är godkänd av EU. Flera DOCG önskar att deras producenter ansöker om certifikatet och Prosecco vill att år 2030 ska 100% av alla producenter vara med.
Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata är en italiensk kvalitets och hållbarhets certifiering och deras viktigaste kriterier  är hållbart jordbruk, minska utsläppen, att vara transparent i sitt arbete och värdekedja och säkra bästa möjliga kvalitet. Att anta deras kriterier är att engagera sig i att förbättra miljön.

Producent: Monte del Fra

MER INFO


Eventkalender

25

MAJ


Gårdsfest | NOFO Hotell & Bar
Tjärhovsgatan 11 | Stockholm

31

AUGUSTI


Vinfestival | Johns Place
Tångkörarvägen 4 | Varberg

1-2

SEPTEMBER


Save the date | Sortimentsprovning
Bondegatan 21 | Stockholm

7

SEPTEMBER


Vinfesten 24 | Sankt Jörgen Park
Knipplekullen 8-10 | Göteborg