Mexico

Mezcal Unión

En union av engagerade medarbetare

Nu befinner oss i Mexico där vår producent Mezcal Unión tillverkar en ursprungsskyddad spritsort av den lokala växten agave. En mycket speciell växt med långa vassa blad och en stängel som är den del av växten som man använder vid själva produktionen. Både mezcal och kanske den mer välkända tequilan tillverkas av olika sorters agave. Men vid tillverkning av mezcal rostas och bakas råvaran över öppen eld. Det ger spriten en viss rökighet, jämfört med den mer neutrala tequilan. Mezcal kan vara ung och icke lagrad eller vara lagrad olika lång tid på amerikanska ekfat.

Mezcal Unión är precis som vad namnet antyder en union av småskaliga algaveodlare i en region i södra Mexico som heter Oaxaca. Tillsammans driver de ett samarbetsprojekt där ett hundratal involverade familjer och producenter framställer högklassig Mezcal genom hantverksmässiga produktionsmetoder och helt i linje med gamla traditioner.

Hållbarhet är ett signum för Mezcal Unión, inte minst när det gäller det sociala arbetet. Projektet innebär bland annat att odlarna kan få en trygg och stabil inkomst och betydligt mer betalt för råvaran när den används till premiumprodukter än vad som skulle vara fallet om de enbart skulle vara leverantörer till industriell produktion. Mezcal Unión bidrar med kunskap, investeringar och utvecklingen av medlemmarnas ”palenques” som är den mark där mezcal produceras. Allt med intention för att kunna öka produktionsvolymen utan att ge avkall på de goda metoder av traditionellt och hantverksmässigt arbete som blivit unionens signum.

Mezcal Unión och alla involverade odlare nyplanterar kontinuerligt olika agavesorter och all odlingen sker helt naturligt och med hänsyn till både människor och natur. Man använder upp till trettio olika agavesorter som alla har lite olika karaktär och som ger smakvariationer till den färdiga drycken. Den vanligaste agavearten är espardin som ger en mild och smakrik mezcal.

Tack vare den småskaliga och hantverksmässiga produktion och att drycken nu mer är både ursprungsmärkt och klassificerad har mezcalen fått ett riktigt uppsving de senaste åren som ett utmärkt alternativ till tequilan.


Mezcal Union Uno
Restaurangsortiment [399:-] 499:-